assistansanordnare.se vilka vi är

Välkommen till assistansanordnare.se som är störst i Stockholm

Vi som assistansanordnare har fem olika verksamhetsområden som är; personlig assistans, avlösning, boendestöd, hemtjänst och ledsagarservice.

Vi har verksamhet över hela Sverige, men vi har främst våra kunder i Stockholm. De flesta kunder finns i områdena Bromma, HässelbyVällingby, RinkebyKista och SpångaTensta.

Byt till oss som assistansanordnare i Stockholm och få det bättre

Har du tankar på att byta till en annan assistansanordnare så är du välkommen till oss som kund. Vi hjälper gärna till med kontakten med ditt nuvarande företag så att bytet går så smidigt som möjligt. Det enda du behöver göra är att kontakta oss så sätter vi ingång…

Våra anställda har lång erfarenhet och är engagerad i allt dem gör.

Verksamhetschef Ulla uttalar sig oss som assistansanordnare i Stockholm

”Vi som assistansanordnare står för omsorg med kvalité. Alla våra kunders behov ska bli sedda och hörda. Kunderna ska omvårdas på ett kärleksfullt sätt. Arbetet ska utgå ifrån våra värdeord professionell, kunskap och värme. Vårt löfte till dig är att ge dig bästa möjliga service. ”

assistansanordnare stockholm

 

Vi är en assistansanordnare i Stockholm som gärna svarar på frågor

Om du inte vet om du är berättigad till någon av stödinsatserna är du välkommen att kontakta oss för att vi ska kunna svara på det.

Visar det sig att du är kvalificerad så tar vi det vidare. Då hjälper dig att ansöka om någon av insatserna som vi erbjuder.

Vi hjälper dig kostnadsfritt och har lång erfarenhet av hur man gör en ansökan för personlig assistans, hemtjänst, ledsagning, avlösning och boendestöd.

Kunnig personal som du gärna får ringa och ställa frågor

Du når oss på +46844683877 eller info@assistansanordnare.se

Kontakta gärna oss

Kortfattat om hur vi arbetar som assistansanordnare

Till att börja med tar vi reda på vilka behov du har. Vi hoppas kunna erbjuda en lösning som passar dig. Vi hjälper dig med myndighetskontakter. Sedan ansöker vi om lämplig stödinsats. Därefter väljer vi tillsammans assistenter som passar bra in på din livssituation. Sedan schemalägger vi arbetet. För oss är det viktigt att du får hjälp hela vägen oavsett om det blir fråga om personlig assistans, avlösning-och ledsagning, ledsagarservice eller boendestöd.

Andra tjänster vi erbjuder utöver att vara assistansanordnare

Tryggt boendstöd i Stockholm

Många har vänt sig till oss för att de inte varit nöjda med sitt tidigare assistansbolag och efter de träffat oss känt att vi har en mycket hög servicenivå och arbetar med ett stort engagemang. Vi hjälper de som inte har boendestöd med processen att få boendestöd.

Den som drabbas av en funktionsnedsättning eller skada är det många gånger svårt att ansöka om boendestöd. Viljan eller kunskapen om ansökan kring det hela räcker inte till och då behövs någon som kan hjälpa till med ansökan om personlig assistans, avlösarservice, ledsagarservice eller boendestöd.  

Få ledsagarservice

Här hos oss får du hjälp med allt som du kan tänkas behöva för att få ledsagarservice. Freja assistanstjänst har goda kunskaper om rättigheter, skyldigheter och vilka möjligheter det finns att exempelvis utöka ledsagarservice. Den som hittar till oss är ofta i stort behov av hjälp. Vi är stöd och ser till att engagera oss 100% i ledsagarservice.

Behoven är olika men utgår från behovet eller funktionsnedsättningen som personen har. Med hjälp av lagen kan du som har stort behov av hjälp att få möjlighet att delta i gemenskap och samhällslivet på lika villkor. VI hjälper till med att se till att du får ledsagarservice  i Stockholm. Har du funderingar kring ledsagarservice eller någon annan tjänst så är du alltid välkommen att kontakta oss.

ledsagarservice

Avlösning-och ledsagning även kallat avlösarservice och ledsagarservice

Både att ha och arbeta med avlösning och ledsagning är speciellt eftersom man arbetar nära användaren när det gäller avlösning och ledsagning. Man har en mycket personlig kontakt. Det viktigt att kontakten fungerar bra och man utgår från de behov som personen med funktionsnedsättning har när det gäller avlösningen och ledsagningen.

Avlösarservice och ledsagarservice kan en dag till en annan förändras så situationen förändras, vilket innebär att avlösning och ledsagning måste vara flexibel gällande kunden. Arbetet är olika mycket i omfattning och efter läget. Det är viktigt att vara uppmärksam och speciellt gentemot den enskildes situation.

avlösning

För dig som är anhörig till någon med personlig assistans, ledsagning och avlösning samt boendestöd

I det flesta fall är det bra om en anhörig fungerar som personal. Det kan vara en nära anhörig eller familj. Här hos oss kan det finnas möjlighet att fortsätta var anställd fast hos oss. Hör gärna av dig så bokar vi in ett möte,  gemensamt lägger vi upp en planering som passar dina behov och önskemål utifrån dig.

ledsagning

Hemtjänst, avlösarservice / avlösning-och ledsagning samt ledsagarservice

Hemtjänst är till för dig som vill bo hemma och vara trygg med att du får hjälp av någon med olika saker. Det kan handla om enkla sysslor flera timmar om dagen till flera hundra timmar per månad med omsorgsfrågor i större omfattning. Varje beslut är individuellt. Gäller det barn och anhöriga kan det bli aktuellt med avlösning – och ledsagning men även ledsagarservice  och avlösarservice.

Vad ingår normalt sätt i hemtjänst?

-Personlig omvårdnad

-Skötsel av hemmet

-Inköp och ärenden

-Matlagning

-Anställd som följer med dig till läkaren och tandläkare och liknande situationer.

Räcker det inte med hemtjänsten så går det att utöka med fler tjänster såsom larm, vaktmästare osv.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder höga löner och bra anställningsvillkor. Kundavtalet skräddarsys med dig utifrån dig och dina behov. Som kund är du delaktig i alla beslut som har att göra med assistansen. Kostnadsfritt kan vi hjälpa dig med det juridiska arbetet som b la kan innefatta; ansökan till försäkringskassan, överklagan m.m.. Vi har tillstånd hos IVO (tillståndsplikten infördes 2011) och kollektivavtal för trygg anställning för dina assistenter. Verksamheten är rikstäckande och vi finns alltid tillgängliga b la på  telefon, e-post eller på kontoret. Vi som assistansbolag erbjuder friskvårdsbidrag mot uppvisande av kvitto och kundaktiviteter.

Roliga aktiviteter

Vi har olika aktiviteter som tex resor, bio, matkurser mm

Arbetsmiljö är viktig för oss

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar Vi vill att den ska vara organiserad och du ska trivsas på arbetet.
Vi ser till att samtliga anställda och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi strävar  alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Vi arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

0 månaders bindningstid

Du väljer själv vilken uppsägningstid du vill ha

Egen erfarenhet av personlig assistans

Vi har stor egen erfarenhet av personlig assistans och använder detta i vårt arbete som gör att vi har bra förståelse.

Höga löner

Vi tror på att ni ska ha höga löner för att stanna långsiktigt.

Jourtelefon

Vi har en jourtelefon så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar.

Jurist

Fri juridisk rådgivning. Våra jurister hjälper dig kostnadsfritt vid ansökan och överklagan om assistanstimmar hos kommunen eller Försäkringskassan.

Kollektivavtal

Vi är medlemmar i KFO.

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har ett väl utarbetat sådant system som du bla kan ta del av i en app

Ekätundersökning som mäter att vi gör ett bra jobb

Vi genomför enkätundersökningar varje år. För att förebygga fel, brister och klagomål samt kontrollera hur kunden upplever den tjänst vi utför.

Nyheterbrev

Vi delar med oss av nyheter och saker som är viktiga att känna till

Personalomkostnader

Vi erbjuder höga friskvårdpengar och fika när du vill

Pensioner och försäkringar

Vi ger er:

  • Pensionsförsäkring
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • Avtalsgrupplivförsäkring
  • Avtalsgruppsjukförsäkring

Rese- och traktamenten

Självklart har vi traktamenten och reseersättning.

Närhet

Vi finns alltid ett möte, telefonsamtal eller mail bort från dig. Alltid till hands.

Tillstånd

Socialstyrelsen/IVO gav oss tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Tillsyn

Under 2014 fick vi tillsyn av tjänstemän från Socialstyrelsen. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar och vi har idag en mycket god och löpande kontakt med IVO och Socialstyrelsen.

Utbildning

Vi betalar gärna utbildningar och säkerställer att kvaliteten alltid är bra i vår verksamhet.

 

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.

E-post info@frejaab.se

Hur vi arbetar

Det är Du som kund som ska stå i centrum. Vi hjälper dig som kund att skräddarsy uppdraget så det att det passar just Dina behov. Hos oss är det Du som bestämmer hur assistansen ska utformas och se ut. Välj fritt vad du själv vill ta ansvar för. Här är några exempel:

 

  • -Vikarietillsättning
  • -Rekrytering av assistenter
  • -Agera arbetsledare
  • -Ansvara för utbildning
  • -Lön och anställningsform
  • -Redovisning av assistanstimmar och assistansersättning

 

Vi ser till att ansöka, utöka- och höja assistansersättningen hos Försäkringskassan. Är du redan assistansberättigad och känner att din personliga assistans kan göras bättre så diskuterar vi göra detta med dig.