Assistansanordnare tillstånd

Assistansanordnare tillstånd

Assistansanordnare med tillstånd. Sedan 2011 har tillståndsplikt införts avseende personlig assistans. Assistansanordnare måste redogöra för hur man arbetar. Tillsynsmyndighet var Socialstyrelsen men har bytts ut till IVO.