Jurist, Insatser och Individuell plan

Vi erbjuder gratis advokat och vet hur insatser ska se ut inom personlig assistans. Alla våra kunder har en individuell plan som utgår från kundens förutsättningar. Hör av dig så pratar vi mer om detta…