Lön, personlig assistans anordnare, krav, privat

Vi betalar högst löner inom personlig assistans. Vi är en anordnare som ställer krav på oss själva som ett privat assistansbolag. Kontakta oss så får du vet mer.