Vad vi erbjuder

Vi erbjuder höga löner och bra anställningsvillkor. Kundavtalet skräddarsys med dig utifrån dig och dina behov. Som kund är du delaktig i alla beslut som har att göra med assistansen. Kostnadsfritt kan vi hjälpa dig med det juridiska arbetet som b la kan innefatta; ansökan till försäkringskassan, överklagan m.m.. Vi har tillstånd hos IVO (tillståndsplikten infördes 2011) och kollektivavtal för trygg anställning för dina assistenter. Verksamheten är rikstäckande och vi finns alltid tillgängliga b la på  telefon, e-post eller på kontoret. Vi som assistansbolag erbjuder friskvårdsbidrag mot uppvisande av kvitto och kundaktiviteter.

Roliga aktiviteter

Vi har olika aktiviteter som tex resor, bio, matkurser mm

Arbetsmiljö är viktig för oss

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar Vi vill att den ska vara organiserad och du ska trivsas på arbetet.
Vi ser till att samtliga anställda och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi strävar  alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Vi arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

0 månaders bindningstid

Du väljer själv vilken uppsägningstid du vill ha

Egen erfarenhet av personlig assistans

Vi har stor egen erfarenhet av personlig assistans och använder detta i vårt arbete som gör att vi har bra förståelse.

Höga löner

Vi tror på att ni ska ha höga löner för att stanna långsiktigt.

Jourtelefon

Vi har en jourtelefon så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar.

Jurist

Fri juridisk rådgivning. Våra jurister hjälper dig kostnadsfritt vid ansökan och överklagan om assistanstimmar hos kommunen eller Försäkringskassan.

Kollektivavtal

Vi är medlemmar i KFO.

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har ett väl utarbetat sådant system som du bla kan ta del av i en app

Ekätundersökning som mäter att vi gör ett bra jobb

Vi genomför enkätundersökningar varje år. För att förebygga fel, brister och klagomål samt kontrollera hur kunden upplever den tjänst vi utför.

Nyheterbrev

Vi delar med oss av nyheter och saker som är viktiga att känna till

Personalomkostnader

Vi erbjuder höga friskvårdpengar och fika när du vill

Pensioner och försäkringar

Vi ger er:

  • Pensionsförsäkring
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • Avtalsgrupplivförsäkring
  • Avtalsgruppsjukförsäkring

Rese- och traktamenten

Självklart har vi traktamenten och reseersättning.

Närhet

Vi finns alltid ett möte, telefonsamtal eller mail bort från dig. Alltid till hands.

Tillstånd

Socialstyrelsen/IVO gav oss tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Tillsyn

Under 2014 fick vi tillsyn av tjänstemän från Socialstyrelsen. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar och vi har idag en mycket god och löpande kontakt med IVO och Socialstyrelsen.

Utbildning

Vi betalar gärna utbildningar och säkerställer att kvaliteten alltid är bra i vår verksamhet.

 

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.

E-post info@frejaab.se